Live hören
Jetzt läuft: Volando (Remix) von Bad Bunny Mora & Sech

Savezni izbori - glasanje putem pošte

Pismo sa glasačkim listićem

Savezni izbori - glasanje putem pošte

Suada Herak, Keln

U Njemačkoj postaje sve popularnije glasanje poštom. Ova opcija bez ličnog kontakta ima prednosti, posebno u vrijeme korona pandemije. Šta treba znati o ovom načinu glasanja na saveznim izborima 26.septembra 2021?

Prijava za glasanje poštom

Svaki građanin Njemačke s pravom glasa može se bez navođenja razloga odlučiti za glasanje putem pošte. Za glasanje je potreban glasački listić, a njega ćete dobiti nakon prijave da želite glasati putem pošte. Prijaviti se možete lično, zatim putem faksa, e-maila, a u nekim opštinama i online. Ako ste dobili obavještenje o glasanju  tada ispunjavate obrazac koji se nalazi na njegovoj poleđini i treba ga poslati nazad izbornom tijelu. Sve češće se na obavještenju o glasanju nalazi i lični QR- kod sa kojim se možete prijaviti putem mobilnog telefona. Prijavu je potrebno dostaviti što je moguće prije, ali najkasnije do petka 24. septembra 2021.godine do 18:00 sati, kada se dokumenti za glasanje moraju podići lično.

Savezni izbori - glasanje putem pošte

02:33 Min. Verfügbar bis 08.09.2022


Možete se prijaviti i za glasanje putem pošte na Internetu. Također se možete prijaviti za glasanje u odsustvu. Na poleđini obavještenja o glasanju nalazi se obrazac koji se ispunjava i vraća.

Kako funkcionira glasanje

Nakon prijave za glasanje putem pošte, dobijate dokumente koji sadrže potvrdu o glasanju, glasački listić, kovertu za glasački listić (plava) i crvenu kovertu sa adresom na koju se mora poslati glasačko pismo. Tu je detaljno uputstvo o načinu glasanja. Glasački listić za savezne izbore sadrži prvi i drugi glas koji ćete dati u obliku križića.

Prvi i drugi glas na saveznim izborima

Kao prvi glas na lijevoj strani glasačkog listića ne bira se stranka, nego  direktni kandidat regiona, odnosno izborne jedinice kojih je u Njemačkoj 299. Tako predstavnici svih regija direktno ulaze u njemački parlament. Drugi glas se daje za stranku koja  je u svakoj saveznoj zemlji sastavila svoju listu kandidata za savezne izbore. Što više glasova dobije jedna stranka to će imati više zastupnika u parlamentu. Time je na saveznim izborima drugi glas važniji od prvog, jer se njime određuje koliko će jedna stranka dobiti mjesta u parlamentu, a time i koje stranke mogu činiti većinu.

Glasajte lično i neopaženo, a zatim listić stavite u plavu kovertu i zalijepite je. Na priloženoj potvrdi o glasanju potpište izjavu pod zakletvom (Versicherung an Eides statt) uz datum glasanja. Ova potvrda zajedno sa plavom kovertom stavlja se u crvenu glasačku kovertu koja se zalijepi i šalje poštom bez plaćanja poštarine. Može se predati i direktno na adresu navedenu na koverti.

Krajnji rok za slanje glasačkog pisma

Pismo sa glasačkim listićem mora stići na adresu navedenu na koverti najkasnije do 18 sati na dan izbora u nedjelju 26. septembra 2021. godine. Ako se pismo šalje poštom unutar Njemačke trebalo bi ga poslati nekoliko dana prije izbora, tako da stigne na vrijeme. Njemački državljani sa pravom glasa koji žive u inostranstvu nisu automatski upisani u birački spisak, pa prije izbora trebaju najprije podnijeti pismenu prijavu za upis u birački spisak. Ukoliko se odluče za glasanje putem pošte prijava je ista kao i za birače koji žive u zemlji, samo što se iz inostranstva treba platiti poštarina za glasačko pismo, koje treba stici do krajnjeg roka, 18 sati na dan izbora 28. septembra 2021.

Stand: 08.09.2021, 13:03