Live hören
Jetzt läuft: Vem von Daniel Haaksman

Četiri milijarde zavodima za zdravlje

Archivfoto: Gesundheitsamt u Essenu (2002)

Četiri milijarde zavodima za zdravlje

Snežana Bogavac, Keln

Kancelarka Angela Merkel na sastanku sa predstavnicima saveznih zemalja, opština i zdravstvenih institucija najavila da će zavodima za zdravlje narednih godina biti dato četiri milijarde evra da unaprede svoj rad.

Pred zavode za zdravlje su se od početka pandemije postavili mnogo veći zadaci nego što je to bio slučaj pre korona-virusa. Zavodi prate razvoj lanca infekcija, informišu gradjane o pandemiji, nadgledaju sprovodjenje karantina i organizuju testiranje. Ili kako se nedavno izrazio savezni ministar zdravlja Jens Spahn: „Javna zdravstvena služba je srce suzbijanja pandemije“.

Četiri milijarde zavodima za zdravlje

02:57 Min. Verfügbar bis 08.09.2021


Kako je danas najavljeno na sastanku savezne kancelarke Angela Merkel sa predstavnicima saveznih zemalja, opština i zdravstvenih institucija, u narednih šest godina zavodi za zdravlje dobiće četiri milijarde evra. Savezna kancelarka Angela Merkel je naglasila da su za to što je pandemija pod kontrolom uveliko zaslužni upravo zavodi za zdravlje, zbog čega im je uputila reči zahvalnosti i dodala: „Želimo da uložimo dosta novca, jer znamo da u našoj zemlji ne mora da bude dobra samo medicina za pojedince, već i community medicina, kako se to kaže, medicina za zajednicu“.

Lekari u zavodima slabo plaćeni

Danas obećane četiti milijarde treba da se ulože pre svega u kadrovsku obnovu 375 zavoda za zdravlje u Nemačkoj. Zamišljeno je da se otvori 5.000 novih radnih mesta. Medjutim, problem nije samo u tome što u zavodima za zdravlje ne radi dovoljno ljudi. U Bavarskoj je, na primer, početkom ove godine u zavodima radilo 314 lekara, iako je za njih predvidjeno 347 radnih mesta. Michael Krakau iz lekarskog sindikata Marburški savez (Marburger Bund) kaže: „Problem nije samo to da moramo otvoriti radna mesta, nego pre svega to da postojeća radna mesta moramo da popunimo. Uslovi rada u zavodima za zdravlje nisu dovoljno atraktivni za lekarke i lekare”.

Oni zaradjuju manje nego lekari u bolnicama i privatnim ordinacijama, a nemaju manje posla. Pri tome ni savezne ni pokrajinske vlasti ne odlučuju o njihovim primanjima, već se o tome lekarske organizacije moraju dogovoriti sa tarifnim partnerima, dakle komunama kao poslodavcima.

Nužna i digitalna obnova zavoda

Zavodi za zdravlje moraju danas najavljenim milijardama da finansiraju ne samo kadrovsku, već i digitalnu obnovu. Tehnička opremljenost zavoda za zdravlje nije na nivou zahteva vremena. Recimo, povratnici iz rizičnih područja u inostranstvu koji moraju na korona-test i dalje podatke u formulare unose ručno. Pohranjivanje ovih podataka mora što pre da se digitalizira, kako se to radi u nekim drugim zemljama EU, recimo u susednoj Belgiji.

Ministar Spahn je milijardsko ulaganje u zavode za zdravlje nazvao “najvećom investicijom u javnu zdravstvenu službu u istoriji SR Nemačke”. Predstavnici nemačkih gradova i okruga, sudeći po prvim reakcijama, to naravno pozdravljaju, ali i očekuju da će im obećani novac u potpunosti biti prosledjen da mogli da plate osoblje i poboljšaju tehničku infrastrukturu u zavodima za zdravlje.

Stand: 08.09.2020, 18:31