Live hören
Jetzt läuft: Apocalypse now von Karimouche

Pravo na nasleđivanje Fejsbuk naloga

Facebook logo pod lupom

Pravo na nasleđivanje Fejsbuk naloga

Saša Bojić, Keln

Šta se dešava na Fejsbuk-nalogom osobe koja je preminula? Pozadina ovog pitanja je slučaj o kojem se u Nemačkoj dosta pisalo 2012. godine.

Tada je, naime, pod točkovima metroa nastradala jedna 15-godišnja devojčica. Njeni roditelji su hteli da dobiju pristup njenom Fejsbuk-nalogu da bi tamo iz poruka koje je razmenjivala sa prijateljima mogli da zaključe da li je htela da se ubije. Fejsbuk im je, međutim, dao samo jedan USB-stik sa 14.000 PDF-dokumenata koji su bili poslagani bez ikakve strukture. To izgleda potpuno drukčije nego kada se na Fejsbuk-nalogu otvore chat-protokoli čiji sadržaj lako može da se prati.

Pravo na nasleđivanje Fejsbuk naloga

01:55 Min. Verfügbar bis 10.09.2021


Pošto Fejsbuk nije hteo da im izađe u susret dajući im podatke za ulazak na kćerkin nalog, roditelji su se obratili sudu. Sada, osam godina kasnije, sud im je dao za pravo. Prema odluci saveznoh Vrhovnog suda, PDF-dokumenti nisu dovoljni. U odluci piše da „pristup korisničkom nalogu na Fejsbuku“ u ovom slučaju znači „mogućnost da nalog i njegovi sadržaji mogu da se prate na isti način na koji je to mogla da prati i pokojnica“.

Isti sud je 2018. doneo odluku principijelnog karaktera, prema kojoj sa stanovišta naslednog prava nema razlike između digitalnih i analognih dokumenata. Analogni dokumenti poput pisama ili ličnih dnevnika mogu da se naslede bez problema – u slučaju smrti vlasnika, vlasništvo može da se prenese na članove njegove porodice. Tako da je to postalo moguće i sa chat-protokolima i drugom digitalnom komunikacijom. Prethodna instanca to nije tako videla smatrajući da bi omogućavanje roditeljima preminule da čitaju njene poruke narušilo privatnu sferu ljudi sa kojima je kćerka komunicirala. Sada je Vrhovni sud definitivno odlučio da interesi onih koji nasleđuju internet-nalog imaju prednost.

Stand: 10.09.2020, 18:00