Live hören
Jetzt läuft: Navegar von Joao Selva

Granice unutar EU ostaju otvorene - za sada

Granični prelaz

Granice unutar EU ostaju otvorene - za sada

Na virtualnom samitu EU razmatrana je zajednička korona strategija. Za sada se unutarnje granice neće zatvarati, mada svaka zemlja pojedinačno određuje uvjete za ulazak na njenu teritoriju.

Više od četiri sata su šefovi država i vlada zemalja članica EU razmatrali kako da se najefikasnije zaustavi širenje novih mutacija korona virusa. Jedan od zaključaka je da granice ostaju otvorene unutar EU, mada uz napomenu - samo za sada. Prije svega želi se zadržati promet roba na unutarnjem tržištu i slobodno kretanje zbog poslovnih aktivnosti, odnosno neometan prekogranični rad. Građani se upozoravaju da ne putuju turistički ili bez „ozbiljnog razloga“. Osim toga nije isključena mogućnost uvođenja kontrola na granicama, ali samo kao posljednje sredstvo, kako je kazala njemačka kancelarka Angela Merkel.

Razgovor: Amir Kamber i Suada Herak

03:24 Min. Verfügbar bis 22.01.2022


Nova karta posebno rizičnih područja

Osim do sada rizičnih područja označenih crvenom bojom, na geografskoj karti se dodatno uvodi tamnocrvena boja za označavanje područja gdje je virus posebno aktivan. U tim područjima bi trebala biti uvedena veća ograničenja. „Iako mi u EU težimo zajedničkom cilju, ipak je na svakoj zemlji pojedinačno da donosi odluke“ naglasila je predsjednica Evropske komisije von der Leyen.

Za sada bez certifikata o vakcini

Jedno od spornih pitanja je uvođenje posebnog certifikata ili kartice koju bi posjedovale osobe nakon primljene vakcinu. Unutar EU su različiti stavovi po tom pitanju. Za uvođenje certifikata zalažu se zemlje privredno ovisne o turizmu kao što su Grčka, Portugal i Španija. Drugačiji stav imaju Francuske i Njemačka, a podržava ga i Evropska komisija. „Još se ne zna da li osoba koje je vakcinisana može dalje prenijeti virus, a također ne znamo ni koliko dugo traje imunitet nakon vakcinacije“ upozorila je von der Leyen, koja je postavila i pitanje: „Šta je sa osobama koje nemaju pristup vakcini?“

Bolje snabdijevanje vakcinom za zemlje izvan EU

Šefovi država i vlada EU govorili su i o aktualnom stanju isporuke i nedostatka vakcine. Evropska komisija želi postići više stabilnosti u snabdijevanju, a predsjdenica Ursula von der Leyen ostaje čvrsto kod obećanja da će se do ljeta ove godine vakcinisati 70 posto stanovnika EU. To je jedan front na kojem se želi EU boriti, a drugi je sprječavanje širenja novih varijanti ili mutacija korona virusa. Osim toga Evropska komisija je na ovom virtualnom samitu najavila da će se izraditi plan kako da se zemlje izvan EU snabdiju dovoljnim količinama vakcine.

Stand: 22.01.2021, 18:24