Live hören
Greentea Peng - Dingaling

Posebna prava za vakcinisane gradjane?

Portret Alene Buyx, predsednice Nemačkog etičkog saveta

Posebna prava za vakcinisane gradjane?

Nemački etički savet danas je saopštio da se za sada protivi predlozima da oni koji su već primili vakcinu protiv korone dobiju povlastice, odnosno da budu izuzeti iz važećih ograničenja i mera za suzbijanje pandemije.

Etički savet je nezavisno telo stručnjaka čije članove na predlog savezne vlade i Bundestaga imenuje predsednik Bundestaga i koji se bavi etičkim, društvenim i pravnim pitanjima koja se postavljaju u kontekstu novih naučnih i medicinskih dostignuća.

Šta je preporuka Etičkog saveta godinu dana od početka pandemije kovida 19 kada se sve češće čuju zahtevi da vakcinisani imaju drugačiji tretman od onih koji to još nisu?

Razgovor: Boris Rabrenović i Snežana Bogavac

05:09 Min. Verfügbar bis 04.02.2022


Etički savet je protiv individualnih olakšica, već za to da se, već u zavisnosti kako napreduje program vakcinacije, one uvode za sve gradjane. Evo kako se izrazila predsednica Saveta Alena Buyx sa Tehničkog univerziteta u Minhenu: „Za sada individualno opozivanje državnih mera ograničavanja slobode samo za vakcinisane osobe ne dolazi u obzir“.

Po oceni članova Saveta, poseban tretman vakcinisanih nije ni moguć jer nije jasno da li oni i dalje mogu da inficiraju druge. Čak i ako vakcinisani ne mogu da prenose zarazu, Etički savet smatra da bi jednostavne mere zaštite – nošenje maske ili držanje fizičke udaljenosti – trebale da važe za sve. I to zato jer bi veliki deo gradjana izuzimanje vakcinisanih iz važećih mera za suzbijanje pandemije doživeo kao nepravdu.

Dakle privilegija za vakcinisanje, kako ih mnogi nazivaju, ne bi trebalo da bude?

Etički savet je preporučio i da se ovaj termin ne koristi, jer je „neprecizan i nepotrebno zaoštrava javnu debatu“ o ovoj temi. Savet se u preporuci da izuzetaka za vakcinisane ne bude rukovodio idejom da bi se time umanjila solidarnost u društvu što bi potkopalo delotvornost mera protiv korone. Dakle pravila bi, kada se za to steknu uslovi, valjalo ukidati za sve gradjane.

Čime je Etički savet obrazložio svoje preporuke?

Članovi saveta su se rukovodili stavom da su ograničenja socijalnog, privrednog i kulturnog života opravdana samo ukoliko i toliko dugo dok postoji opasnost da zdravstveni sistem kolabira pod pritiskom teško obolelih od kovida-19. Ali, te mere nisu etički i pravno opravdane kada se budu ostvarili ciljevi strategije vakcinisanja stanovništva.

To znači da bi sve trebalo da ostane isto – za vakcinisane i one koji su cepivo već primili?

Članovi Saveta su preporučili jedan izuzetak, i to za ljude u domovima za negu. Za njih bi, odmah posle vakcinisanja, zabranu poseta i kontakata trebalo ukinuti. Jer, kako se ukazuje, to bi bilo etički opravdano s obzirom da su ti ljudi tokom pandemije bili u posebno teškoj situaciji.

Rasprava o tretmanu vakcinisanih se rasplamsala od kada je firma Eventim, koja prodaje ulaznice za kulturne manifestacije, zatražila da privatna preduzeća dobiju pravo da karte prodaju samo vakcinisanima. Eventim je čak nabavio uredjaje koji mogu da očitavaju iskaznice o imunizaciji. Šta o tome misli Etički savet?

Eventim i druge firme nisu naravno pominjane na konferenciji za štampu Etičkog saveta, ali evo šta je rekao njegov potpredsednik Volker Lipp: „Kada na primer restorani budu smeli opet da se otvore ili da se održavaju koncerti, onda će možda postojati ponude samo za vakcinisane, i to da bi se pravila reklamu za neku uslugu ili da bi štitili zaposlene. Ali za razliku od države, privatni ponudjači u principu mogu slobodno da biraju sa kim žele da zaključe ugovor“.

Dakle dok traju, mere za suzbijanje pandemije važe za sve, i za vakcinisane i one koji to nisu?

Etički savet ima samo savetodavnu funkciju, ali reklo bi se da ni nemačka vlada nema trenutno planove da uvede olakšice za vakcinisane, kojih sada ionako nema mnogo. Savezna kancelarka Angela Merkel je u intervjuu za ARD preksinoć rekla da za sada nije jasno da li vakcinisani mogu da zaraze druge i sve dok se to ne razjasni, ne može biti posebnih mera ili prava za njih. No rasprava o tome će se svakako nastaviti, tim pre što se neke druge zemlje EU pripremaju da zvanično uvedu olakšice za vakcinisane. Švedska recimo planira da razvije digitalni certifikat koji će ljudima koji su vakcinisani omogućiti da putuju.

Stand: 04.02.2021, 18:04