Live hören
Jetzt läuft: Retumba von MULA

Za sada bez „kartice o imunitetu“

Etičko vijeće

Za sada bez „kartice o imunitetu“

Suada Herak, Köln

Njemačko etičko vijeće (Deutscher Ethikrat) je odbacilo izdavanje Covid 19 - imunitetne kartice (Imunitätsausweis) u pogledu na trenutno stanje pandemije. Međutim, po pitanju budućnosti ovaj 24-člani savjetodavni gremij je podijeljen. 

Svoju analizu i stav o imunitetnim karticama Covid 19, Etičko vijeće je prezentiralo na oko 50 stranica. Navedeni su podaci o tome koliko bi izdavanje takvih kartica bilo razumno, etički opravdano, pošteno i sigurno za primjenu.

Etičko vijeće o imunitetskim karticama

03:10 Min. Verfügbar bis 22.09.2021


Zaključak glasi: „U ovom trenutku, svi članovi ovog savjetodavnog gremija su jednoglasno protiv, uz pojašnjenje da se ne može pouzdano dokazati da je i koliko dugo jedna oporovaljena osoba postala imuna na virus.“ Ipak je odlučujuči dodatak „u ovom trenutku“.

Jer se može očekivati da će se medicinska situacija promijeniti i da će u jednom trenutku biti moguće dokazati da je neko imun i da ne može zaraziti druge. U tom slučaju bi dio članova Etičkog vijeća odustao od odbijanja kartice o imunitetu.

"Da i ne" kao budući scenarij

Gledajući u budućnost, dvanaest od 24 člana Njemačkog etičkog vijeća smatraju da su imunitetne kartice korisne pod određenim uvjetima. Međutim, ne sveobuhvatno, već u fazama, vremenski ograničeno i samo za određena područja. Na primjer, kako bi mogle raditi profesionalne grupe koje puno dolaze u dodir sa drugim ljudima.

Ova grupa eksperata svoj stav povezuje sa određenim preduvjetima. Između stalog nije dovoljan  jednostavan upis u knjigu cijepljenja, potvrda mora biti osigurana od krivotvorenja.

Također, kartica o imunitetu ne smije osloboditi obaveze svakodnevnog nošenja maske u lokalnom javnom prijevozu.

Argumenti protiv „kartice o imunitetu“

Drugi dio ovog savjetodavnog gremija sa također 12 eksperata međutim, ima suprotan stav. Za njih su jednostavno prevelike praktična, etička i pravna zabrinutost oko imunitetne kartice. Smatraju da bi takvi certifikati prava nekolicine doveli u prvi plan, uz prihvatanje opasnosti po zdravlje za širu javnost.

Druga je zabrinutost ove grupe eksperata ta da bi nositelji takve kartice mogli biti nemarni u općenitom rješavanju epidemije i postali loši uzori onima koji nisu imuni.

U pogledu na budućnost, članovi Etičkog vijeća su podijeljeni. Međutim, oni su formulirali zajedničke preporuke za trenutnu situaciju. Smatraju da se treba više razjasniti kako neoprezno ponašanje pojedinca u epidemiji korone utječe na njega samog i druge.

Zato traže više istraživanja i više informacija o ​​testovima na antitijela. Posebno se zahtijeva stroža regulacija testova u slobodnoj prodaji, jer svi članovi Etičkog vijeća tvrde da takvi testovi nose potencijalni rizik jer su „ sumnjive pouzdanosti“.

Vijeće za sporna pitanja

Ideju uvođenja „ kartice o imunitetu“ za osobe koje su preboljele Covid 19  prvi put je sredinom maja mjeseca iznio savezni minstar zdravlja Jens Spahn.

Uslijedile su različite reakcije, pa je ministar ovo pitanje povjerio Etičkom vijeću, koje se bavi velikim i važnim društvenim pitanjima u Njemačkoj. Vijeće ima dvostruku funkciju kao forum za dijalog i savjetodavno tijelo. Njegovih dvadeset i šest članova predlaže savezna vlada, a polovinu Bundestag i imenuje ih predsjednik Bundestaga na četiri godine.

Kroz ovaj postupak "trebaju se zastupati različiti etički pristupi i pluralni spektar mišljenja". Neovisnost rada Etičkog vijeća treba se osigurati, između ostalog, zabranom djelovanja njegovih članova u parlamentu i vladi.

Stand: 22.09.2020, 17:20