Kako se dobija i koristi digitalni pasoš o korona-vakcinaciji

Smartfon sa CovPass aplikacijom i knjižica o primljenim vakcinama

Kako se dobija i koristi digitalni pasoš o korona-vakcinaciji

U apotekama i lekarskim praksama od danas može da se dobije QR-kod nužan za korišćenje digitalnog pasoša kojim se potvrdjuje da je gradjanin dobio vakcinu protiv korone.

U vezi sa njim ima i dalje mnogo otvorenih pitanja. Da počnemo onim koje sigurno mnogi gradjani postavljaju - ukida li se time važnost potvrde o korona-cjepivu koja je unata u medjunarodnu žutu knjižicu o cijepljenju?

Razgovor: Nenad Kreizer i Snežana Bogavac

04:47 Min. Verfügbar bis 14.06.2022


Žuta knjižica u koju su uneti detalji o vakcini protiv korone, ali i sva druga cepiva koja je neko dobio, i dalje važi. Digitalni pasoš je samo dopuna, tim pre što je žuta knjižica jedini dokument koji važi svuda u svetu.  Gradjani nisu dužni da koriste digitalni certifikat, njegov smisao je pre svega u tome što uprošćava i ubrzava proceduru, bez obzira je li reč o putovanjima unutar Evropske unije, o ulasku u restorane ili na kulturne i sportske manifestacije.

Šta sve mora imati netko tko bi htio koristiti digitalni pasoš o cijepljenju?

Prvo, bez smatrfona nije moguće imati ovaj digitalni dokument. A na smartfonu mora biti i odgovarajuća aplikacija. To je ili aplikacija CovPass koju je sa partnerima razvio Institut Robert Koch ili poznata corona aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje (Covid-Warn-App CWA). Od srede će za iste svrhe moći da se koristi i Luca aplikacija. Uz pomoć njih će moći na telefon da se unese potvrda o vakcinaciji, odnosno očita odgovarajući kod na potvrdi koja se dobija posle primljene druge vakcine.

Ali šta je sa onim gradjanima koji su već odavno primili oba cjepiva, a code nužan za digitalni pasoš nisu dobili?

Svi koji su već vakcinisani, a to je već dvadesetak miliona gradjana Nemačke, kod će dobiti naknadno. I to onima koji su cepljeni u centru za vakcinaciju kod će stići poštom ili elektronskom poštom. Vakcinisanima u lekarskim ordinacijama će tamo biti naknadno izdavan certifikat, za šta moraju da pokažu žutu knjižicu o vakcinama i ličnu ispravu. Načelno i apoteke od danas izdaju certifikat, ali za sada samo mali broj njih ima za to nužnu opremu. Valja naglasiti da digitalni pasoš može da se na smartfon „stavi“ samo očitavanjem koda na kojem piše „EU-Covid-19 certifikat o vakcinaciji“ ("EU-COVID-19 Impfzertifkat"). Drugi kodovi, recimo onaj koji je bio na pozivu za vakcinaciju, nisu od važnosti.

Kako se onda koristi digitalni pasoš i koji su sve podaci iz njega vidljivi?

Digitalni pasoš biće od koristi prilikom putovanja avionom po zemljama EU. Takodje se sa njim može ulaziti na manifestacije, u hotele ili restorane. Za to oni koji proveravaju moraju imati sopstvenu odgovarauću aplikaciju za očitavanje koda. Ali ko god da digitalni pasoš kontroliše, moći će da vidi status ime i prezime, koje se uporedjuje sa ličnim dokumentom, kao i status vakcinacije. Dakle ovde je važno naglasiti da kod važi samo uz lični dokument koji potvedjuje identitet onoga koji pokazuje kod na smartfonu.

Ukratko život sa digitalnim pasošem postaje uskoro lakši za veliki broj gradjana?

Još će izgleda malo potrajati dok svi koji to žele zaista i budu imali digitalni pasoš. S jedne strane tek od 1. jula se on može koristiti prilikom putovanja unutar EU. Do sada je on u upotrebi u osam zemalja EU, izmedju ostalih i u Hrvatskoj, Španiji, Grčkoj ili Danskoj. S druge strane treba vremena da se recimo restorani ili kulturne ustanove opreme za očitavanje digitalnih pasoša o vakcinaciji. I da podsetimo na možda najvažnije – koje tačno pogodnosti vakcinisani gradjani koji imaju digitalni pasoš mogu na osnovu toga da uživaju utvrdjuju pojedine savezne zemlje u Nemačkoj odnosno pojedine države članice EU.

Stand: 14.06.2021, 18:28