Dečja prava – uskoro deo nemačkog Ustava

Dete sedi podno simbola Paragrafa

Dečja prava – uskoro deo nemačkog Ustava

Saša Bojić, Keln

Vladajuća koalicija se dogovorila da se dečja prava ugrade u Ustav Nemačke (Osnovni zakon). Javni servis ARD prenosi da će novi redovi biti ugrađeni u drugi pasus člana 6 Osnovnog zakona.

Odgovarajući redovi će glasiti ovako: „Ustavna prava dece, uključujući i njihovo pravo na razvoj ličnosti sa sopstvenom odgovornošću, imaju da se poštuju i štite. Ima se primereno voditi računa o dobru deteta“.

Dečja prava – uskoro deo nemačkog Ustava

02:22 Min. Verfügbar bis 12.01.2022


Ovu formulaciju je smislila radna grupa CDU/CSU i SPD i oko nje je vladala i najveća nesloga pre nego što su – za Božić – uspeli da se slože. Jer, kako tu piše, ima se „primereno“ voditi računa o dobru deteta. „Primereno“ znači: u skladu sa procenom situacije. Alternativno je bila predložena reč: „pre svega“ voditi računa o dobru deteta. A to znači: dobro deteta uvek ima prednost.

Jezičke nijanse koje mnogo znače

Najprostiji primer bi bio situacija na dečjem igralištu – sme li tamo da bude buka sve vreme, iako to smeta stanarima okolnih zgrada. Ako se „pre svega“ vodi računa o dobru dece onda – sme. Ako se „primereno“ vodi računa – onda ne mora. I tako dalje.

Protivnici izraza „primereno“ pozivaju se na Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta u kojoj je upotrebljen izraz: „pre svega“. Sadašnja formulacija, smatraju kritičari, znači da Nemačka još uvek zaostaje za standardima UN.

Konkretno ili uopšteno?

Stručnjaci Demohrišćana na kritike te vrste odgovaraju uglavnom da su prava dece zaštićena već većim brojem postojećih zakona, na primer, Zakonom o zaštiti mladih, o pomoći deci i mladima, ili u Građanskom zakoniku. Oni tvrde da je najbolje konkretne probleme rešavati konkretnim zakonima, bez vođenja relativno apstraktnih ustavnopravnih debata. Tako je, na primer, vladajuća koalicija donela Zakon o suzbijanju seksualnog nasilja nad decom. Takvih konkretnih povoda ima mnogo i ne mora svaki da se automatski izdiže na nivo ustavnog prava, poručuju iz CDU.

Unija i SPD hoće da se nove formulacije unesu u Osnovni zakon pre održavanja izbora za Bundestag u septembru. No, za to će biti potrebna dvotrećinska većina i u Bundestagu i u Bundesratu.

Stand: 12.01.2021, 18:00