Live hören
Jetzt läuft: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan

Izvještaji o obrazovanju u svijetu i Njemačkoj

Učenici u školskoj učionici

Izvještaji o obrazovanju u svijetu i Njemačkoj

Suada Herak, Keln

UNESCO-a u svom izvještaju o obrazovanju za 2020. godinu upozorava na isključenje miliona djece i mladih iz obrazovnih sistema širom svijeta.U Njemačkoj su ekspert dali loše ocjene digitalizaciji u školama.

Najveća prepreka u obrazovanju i dalje je siromaštvo. Pandemija korone pogoršala je nejednakosti. U svijetu je 260 miliona djece bez ikakvog obrazovanja, navodi se u izvještaju UNESCO-a. Zato se pozivaju sve zemlje da poduzmu korake kako bi se uključili svi polaznici bez obzira na socioekonomski status, identitet, pozadinu ili invaliditet. U odnosu na globalni utiecaj pandemije COVID-19 na obrazovne sisteme ova je poruka time važnija.

Obrazovanje u Njemačkoj pred novim izazovima

Nacionalni izvještaj o obrazovanju "Bildung in Deutschland 2020" pokazuje da je je dugogodišnji trend za dostizanje diploma višeg stepena dostigao svoje granice. Manje je maturanata i završenih srednjih škola. Dokumentirani su pozitivni pomaci poput povećanja sudjelovanja u obrazovanju, kvantitativnog širenja obrazovnog osoblja ili kontinuirano većih izdataka za obrazovanje.

Izvještaji o obrazovanju u svijetu i Njemačkoj

02:59 Min. Verfügbar bis 23.06.2021


Međutim, nakon višedecenijskog porasta obrazovnog nivoa stanovništva u Njemačkoj, stručnjaci koji su proveli istraživanje aktualnog stanja vjeruju da je ovom trendu kraj na vidiku. To se pokazalo stagniranjem, a u nekim slučajevima čak i padom broja školaraca koji prelaze u gimnaziju ili  padom stope diplomiranja sa srednjim sa srednjom i visokim obrazovanjem. Na primjer, od 2013. godine stopa upisanih u visoko obrazovanje se smanjuje, dok se udio učenika koji su napustili školu bez barem završene srednje škole neprestano povećavao do 6,8 posto (2018). Među njima je sve manje učenika sa posebnim potrebama, što znači da je porast povećanog napuštanja škole zbog drugih vrsta posljedica.

U pristupu određenim vrstama obrazovanja postoje razlike uzrokovane socijalnim statusom učenika, ističe Dr. Kao Maaz iz Leibniz instututa za istraživanje obrazovanja, jedan od autora izvještaja: "Jasno je također da uspjeh u obrazovanju i pristup različitim obrazovnim institucijama, sada kao i ranije bitno zavisi od socijalnog porijekla".

Stručnjaci strahuju da bi corona pandemija mogla povećati socijalne nejednakosti u obrazovanju. Održavanje i pružanje obrazovnih ponuda kao i njihova upotreba trenutno su najveći izazov za sve koji su uključeni

Dodatne potrebe u oblasti digitalizacije

Nacionalni izvještaj o obrazovanju se na incijativu i uz podršku saveza i saveznih zemalja objavljuje svake dvije godine kako bi se pokazalo stanje i perspektive razvoja u različitim područjima njemačkog obrazovnog sistema. Ove godine fokus je bio na digitalizaciji. Autori vide veliku potrebu poboljšanja u toj oblasti, a na što je tokom predstavljanja izvještaja ukazala i savezna ministrica obrazovanja Anja Karliczek: "Unaprijediti digitalno učenje je prema mom shvatanju imperativ trenutka. Ono što se promijenilo je da se sada traži "learning by doing", učenje kroz rad. Pripreme za to moraju biti brže, možda u ne tako velikom obimu, ali se s temom trebamo praktičnije suočiti".

Iako je digitalna nastava na fakultetima i školama za zanimanja ocijenjena dobro, stručnjaci koji su radili na izvještaju o obrazovanju preporučuju ciljanu daljnju obuku nastavnog osoblja u pogledu digitalnih vještina, uz znatno bolju tehničku opremu u školama.

Stand: 23.06.2020, 17:57