Live hören
Jetzt läuft: Alles gut von KeKe

Koronakriza posebno pogađa osobe s invaliditetom

Osoba s invaliditetom na radnom mjestu

Koronakriza posebno pogađa osobe s invaliditetom

Nenad kreizer, Köln

Na dan osoba s invaliditetom, njemačke udruge ukazuju na otežan položaj ovih osoba u doba koronakrize. Istodobno se u Njemačkoj raspravlja i o ispravnom nazivu za ovu društvenu skupinu.

Na današnji dana osoba s invaliditetom - Paritetski savez dobrotvornih udruga Njemačke (Paritätischer Wohlfahrtsverband) objavio je izvještaj iz kojeg proizlazi da za ovu grupu građana još uvijek postoje značajne prepreke u svakodnevici tako da se nikako ne može govoriti o tome da ovi ljudi ravnopravno sudjeluju u društvenom i gospodarskom životu.

Osobe s invaliditetom i korona

04:32 Min. Verfügbar bis 03.12.2021


Predstavnici organizacija koje zastupaju ovu skupinu građana govore o već poznatim preprekama poput nedostatka liftova u mnogim zgradama, rampi na ulazima, drugim riječima objektima i infrastrukturom koja nije bez prepreka pa je tako osobama kojima je otežano kretanje onemogućen pristup mnogim područjima.

Prema izvješću Paritetskog saveza dobrotvornih udruga Njemačke još prije korone se 38,8 posto osoba s invaliditetom osjećalo usamljenima što je osjetno više nego kod građana bez invaliditeta gdje ovaj udio iznosi 15,8 posto.

Izvješće isto tako pokazuje da je siromaštvo kod ove grupe građana češća pojava.

Gubitak radnog mjesta – dvostruki gubitak

Pored ograničenja koja se odnose na sve građane tu su i posebni aspekti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Prema podacima „Savezne radne grupe radionice za osobe s invaliditetom“, ("Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen" ovo samo za internet) preko 20.000 osoba s invaliditetom je preko ove organizacije zaposleno u gospodarstvu.

Nema podataka o tomu koliki je broj njih izgubio posao ali se poznato da su tvrtke koje su htjele prijaviti skraćeno radno vrijeme djelomice ukinule ta radna mjesta koja su bila popunjena preko programa za osobe s invaliditetom. Ove godine je i mnogo manje mjesta za stručnu praksu. Prema podacima savezne agencije za zapošljavanje, bilježi se porast nezaposlenih osoba s invaliditetom.

To je za pogođene poseban udarac jer je za njih radno mjesto često jedino mjesto socijalnih kontakata što još više produbljuje problem usamljenosti kod osoba s invaliditetom. 

Kao i za dobar dio tržišta rada, rad od kuće ili Homeoffice bi mogao donijeti rješenje. No i na ovom području još treba učiniti mnogo u uklanjanju prepreka za osobe s invaliditetom, što se posebice odnosi na softver koji nije prilagođen posebnim potrebama ove ciljne skupine.

Rasprava o ispravnom nazivu

Prije svega se u Njemačkoj razvila rasprava oko pojmova, između ostalog, „Handicap“. Taj pojam je neprikladan jer ukazuje na to da osobe koje se opisuju ovim pojmom imaju neki manjak, nedostatak. Dakle nedostatak u usporedbi s nečim najboljim što ne odgovara činjenici kada govorimo o osobama s invaliditetom. Isto tako su neprikladni opisi poput „speziell“ ili „besondere Bedürfnisse“.(posebne potrebe)

Tako se ustalio pojam i trenutno se najiše koristi „Menschen mit Behinderung“ koji je za mnoge osobe iz ove društvene skupine najprihvatljivije rješenje jer ne sugerira neki deficit, problem ili nedostatak.

Na srpskom, bosanskom i hrvatskom ustalio službeni naziv „osobe s invaliditetom“. Ali to ne znaci da se svi pridrzavaju tog naziva. Tako se i jedna  udruga studenata s invaliditetom službeno zove „Udruženje studenata sa hendikepom“.

Stand: 03.12.2020, 18:55