چه جور بیمه هایی وجود دارند؟

چه جور بیمه هایی وجود دارند؟ 34:44 Min. Verfügbar bis 19.09.2024

چه جور بیمه هایی وجود دارند؟

چه جور بیمه هایی وجود دارند و کدام یک از آنها ضروری است؟ و چه تفاوتی بین یک بیمه ی درمانی قانونی و یک بیمه ی درمانی خصوصی وجود دارد؟ متخصص ما، فیلیپ اوپفرمن از مرکز حمایت از مصرف کنندگان در نوردراین-وستفالن به سئوالات شما در این باره پاسخ می دهد.

Stand: 18.09.2019, 19:03