نظرسنجی: آلمانی ها در مورد افغانستان چه می دانند؟

نظرسنجی: آلمانی ها در مورد افغانستان چه می دانند؟ 04:54 Min. Verfügbar bis 03.09.2023

نظرسنجی: آلمانی ها در مورد افغانستان چه می دانند؟

آلمانی ها در مورد افغانستان چه اطلاعاتی دارند و افغان ها در مورد آلمان چطور؟ ما از مردم در این مورد سوال کردیم.

Stand: 03.09.2018, 12:29