وضعیت فعلی در موریا چگونه است؟

وضعیت فعلی در موریا چگونه است؟ 21:24 Min. Verfügbar bis 07.07.2025

وضعیت فعلی در موریا چگونه است؟

 در حال‌حاضر در بزرگترین اردوگاه پناهندگان در اروپا، اردوگاه موریا در لسبوس، چه شرایطی حکم‌فرماست؟ ما با روزنامه نگار، فرانسیسکا گریلمایر، گفتگو کرده‌ایم. او در لسبوس زندگی و کار می‌کند.

Stand: 06.07.2020, 13:36