طرح اعتراض به حکم در دادگاه اداری

طرح اعتراض به حکم در دادگاه اداری 09:16 Min. Verfügbar bis 10.12.2025

طرح اعتراض به حکم در دادگاه اداری

تقریباً شصت درصد از دعاوی قضایی پناه‌جویان افغانستانی در دادگاه‌های اداری آلمان به نفع آنان تمام می‌شود. ایزابل شایانی اطلاعات بیشتری را در این مورد ارائه می‌دهد.

Stand: 03.12.2020, 19:00