طرح اعتراض به حکم در دادگاه اداری

09:16 Min. Verfügbar bis 10.12.2025

طرح اعتراض به حکم در دادگاه اداری

Stand: 03.12.2020, 19:00 Uhr

تقریباً شصت درصد از دعاوی قضایی پناه‌جویان افغانستانی در دادگاه‌های اداری آلمان به نفع آنان تمام می‌شود. ایزابل شایانی اطلاعات بیشتری را در این مورد ارائه می‌دهد.