رسیدن تعداد دیگری از پناه‌جویان از لسبوس به آلمان

رسیدن تعداد دیگری از پناه‌جویان از لسبوس به آلمان 20:18 Min. Verfügbar bis 22.02.2026

رسیدن تعداد دیگری از پناه‌جویان از لسبوس به آلمان

 پس از آتش‌سوزی سال گذشته در اردوگاه پناه‌جویان موریا در جزیره‌ی یونانی لسبوس، کشور آلمان تضمین کرده بود که بیش از هزار و پانصد نفر پناهنده‌ی قبول‌شده را بپذیرد. تاکنون حدود سیصد و سی نفر از آنها به آلمان آمده‌اند. روز چهارشنبه (هفده فوریه دوهزار و بیست) تعداد دیگری از این پناه‌جویان از لسبوس وارد آلمان شدند. بامداد اسماعیلی با یک خانواده از افغانستان که در بین آنان بودند، گفتگو کرده است.

Stand: 18.02.2021, 15:02