چه تفاوتی میان اجاره‌ی سرد و گرم وجود دارد؟

01:41 Min. Verfügbar bis 19.05.2027

چه تفاوتی میان اجاره‌ی سرد و گرم وجود دارد؟

Stand: 19.05.2022, 12:44 Uhr

Von Borhan Akid

در هنگام اجاره‌ی مسکن در آلمان، صحبت از اجاره‌ی گرم و سرد می‌‌شود. چه تفاوتی میان این دو است؟ برهان در این ویدئو آن را برای شما شرح می‌دهد.