«والومات» و «والسویپر»

«والومات» و «والسویپر» 01:32 Min. Verfügbar bis 17.09.2026

«والومات» و «والسویپر»

موضوعات و احزاب متنوعی در انتخابات ۲۰۲۱ مجلس آلمان وجود دارد. مطالعه‌ی هر یک از برنامه‌های انتخاباتی، بسیار مهم است، اما می‌تواند زمان‌بر باشد. به‌همین دلیل ابزار کمکی‌ای وجود دارد که بتواند تصمیم‌گیری را آسان‌تر کند. بدین ترتیب با آن می‌توان احزاب را شناخت و دید که اهداف کدام یک با خواست‌های شما بیشترین همخوانی را دارد. آیا تمام احزاب را می‌شناسید؟

Stand: 17.09.2021, 18:01