انتخابات در دانمارک: پیروزی سوسیال دموکرات ها

انتخابات در دانمارک: پیروزی سوسیال دموکرات ها 04:51 Min. Verfügbar bis 12.07.2024

انتخابات در دانمارک: پیروزی سوسیال دموکرات ها

سوسیال دموکرات های دانمارک در انتخابات پارلمان پیروز شدند، در حالی که به راست گرایان زیان بزرگی وارد شد. دلایل این نتیجه چیست؟ و چه ارتباطی با سیاست های پناهندگی دارد؟

Stand: 13.06.2019, 18:33