تئوری‌های توطئه در دوران کرونا

06:41 Min. Verfügbar bis 26.06.2025

تئوری‌های توطئه در دوران کرونا

Stand: 26.06.2020, 16:43 Uhr

Von Katharina Köll

در حال حاضر تئوری‌های توطئه‌ی بسیاری در مورد کرونا منتشر شده است. منشاء این اخبار کجاست؟ و چرا درست در این زمان تعداد آن افزایش یافته است؟ نویسنده و فعال اجتماعی کاتارینا نوکون پاسخ این پرسش‌ها را داده است.