سنت آگوستین: دریافت جسد دختر 17 ساله که گم شده بود

سنت آگوستین: دریافت جسد دختر 17 ساله که گم شده بود 04:18 Min. Verfügbar bis 21.12.2023

سنت آگوستین: دریافت جسد دختر 17 ساله که گم شده بود

جسد این دختر 17 ساله در نزدیکی شهر بن دریافت شد. یک مرد 19 ساله با تابعیت آلمانی-کنیایی اعتراف به این قتل نموده است. در سرفصل اخبار این واقعه با پناهنده گان ارتباط داده شده است و اینکه چرا؟ ایزابل شایانی با بامداد اسماعیلی در باره توضیح میدهند.

Stand: 20.12.2018, 19:05