پناهجویان گمشده در آلمان

پناهجویان گمشده در آلمان 07:35 Min. Verfügbar bis 08.03.2024

پناهجویان گمشده در آلمان

طبق آماررسمی حدود سه هزار و دویست پناهجوی نوجوان گم شده اند و اطلاعی از آنها در دست نیست. بسیاری از آنها از سوریه و افغانستان هستند. کارین بنش به شما توضیح می دهد چه دلایلی میتواند پشت این قضیه باشد.

Stand: 08.03.2019, 15:08