قضاوت در مورد محل سکونت برای پناهندگان

قضاوت در مورد محل سکونت برای پناهندگان 14:53 Min. Verfügbar bis 11.09.2023

قضاوت در مورد محل سکونت برای پناهندگان

دادگاه عالی اداری درنورد راین ویسفالن در حکم امروزش تصمیم مهمی در مورد «محل سکونت اجباری» برای پناهجویان گرفته است. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در این مورد توضیح می دهند.