قضاوت در مورد میا: قاتل به 8.5 سال زندان محکوم شده اند

قضاوت در مورد میا: قاتل به 8.5 سال زندان محکوم شده اند 06:59 Min. Verfügbar bis 11.09.2023

قضاوت در مورد میا: قاتل به 8.5 سال زندان محکوم شده اند

دادگاه شهر لانداو یک جوان افغان را به عنوان قاتل «میا»، دختر پانزده ساله آلمانی، به هشت و نیم سال زندان محکوم کرد. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی جزییات بیشتری در این مورد به شما می دهند.

Stand: 11.09.2018, 14:54