حکم: بازگرداندن به یونان

10:41 Min. Verfügbar bis 28.01.2026

حکم: بازگرداندن به یونان

Stand: 27.01.2021, 14:05 Uhr

بنابر حکم دادگاه عالی اداری در مونستر، پناه‌جویانی که در یونان قبول شده‌اند، نباید از آلمان به آنجا بازگردانده شوند. ایزابل شایانی و فلاح الیاس جزئیات این تصمیم را توضیح می‌دهند.