فاجعه سیلاب در ایالات راینلاند-فالتس و نوردراین-وستفالن

فاجعه سیلاب در ایالات راینلاند-فالتس و نوردراین-وستفالن 18:38 Min. Verfügbar bis 19.07.2026

فاجعه سیلاب در ایالات راینلاند-فالتس و نوردراین-وستفالن

هفته گذشته پس از طوفان در راینلاند-فالتس و نوردراین-وستفالن ، بیش از 160 کشته گزارش شده است. تعداد زیادی هنوز مفقود شده اند. وضعیت در مناطق آسیب دیده روز شنبه هنوز هم متشنج بود. ایزابل شایانی با اطلاعات بیشتری در مورد سیلاب.

Stand: 17.07.2021, 17:40