مقایسه‌ی دانشگاه با دانشگاه فنی / مدارس عالی فنی در آلمان

مقایسه‌ی دانشگاه با دانشگاه فنی / مدارس عالی فنی در آلمان 03:46 Min. Verfügbar bis 18.02.2026

مقایسه‌ی دانشگاه با دانشگاه فنی / مدارس عالی فنی در آلمان

برای بسیاری این پرسش مطرح است که تفاوت بین دانشگاه‌ها و مدارس عالی آلمان با یکدیگر چیست؟ آیا تحصیل در دانشگاه بهتر است یا در دانشگاه فنی / مدرسه عالی فنی؟ در این ویدئو مهمترینِ این تفاوت‌ها را برای شما جمع‌بندی کرده‌ایم.

Stand: 16.02.2021, 16:41