حضور در باشگاه تیراندازی

حضور در باشگاه تیراندازی 03:46 Min. Verfügbar bis 28.09.2025

حضور در باشگاه تیراندازی

آلان و دوستش داریوش برای اولین بار به یک باشگاه تیراندازی می‌روند. کار یک باشگاه تیراندازی در واقع چیست؟ این برای آنها نیز سوال بود و در جستجوی پاسخ به انجمن «جوانان دوست‌داشتنی» در شهر نویس رفتند. ما شاهد تعجب هر دوی آنها بودیم.

آلان و دوستش داریوش برای اولین بار به یک باشگاه تیراندازی می‌روند. کار یک باشگاه تیراندازی در واقع چیست؟ این برای آنها نیز سوال بود و در جستجوی پاسخ به انجمن «جوانان دوست‌داشتنی» در شهر نویس رفتند. ما شاهد تعجب هر دوی آنها بودیم.

Stand: 28.09.2020, 19:50