کرایه گیرنده چه نکاتی را باید توجه کند؟

کرایه گیرنده چه نکاتی را باید توجه کند؟ 06:10 Min. Verfügbar bis 16.10.2023

کرایه گیرنده چه نکاتی را باید توجه کند؟

تازه واردان بیشتر و بیشتر در آلمان خانه کرایی پیدا میکنند. ولی کدام نکات مهم را باید در زمان قرارداد توجه کرد؟ ایزابل شایانی با هولگر لپ که خود کرایه دهنده است، در این مورد صحبت می کند.

Stand: 16.10.2018, 15:01