تاک فوریو: ازدواج های مختلف

تاک فوریو: ازدواج های مختلف

پیوند عاشقانه و زناشویی میان آلمانی‌ها و افغان‌ها – غیرممکن یا یک مزیت؟ امروز ما میخواهيم با شما در مورد اين موضوع بحث كنيم. قسمت نو TALKforyou در همكاری با DW به زبان دری.