اعلام شکایت علیه روزنامه‌نگار روزنامه‌ی تاتس

10:49 Min. Verfügbar bis 25.06.2025

اعلام شکایت علیه روزنامه‌نگار روزنامه‌ی تاتس

Stand: 23.06.2020, 17:14 Uhr

 یک روزنامه‌نگار مقاله‌ای انتقادی در مورد پلیس آلمان  برای روزنامه‌ی تاتس نوشته است. هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان در حال تصمیم‌گیری است که آیا شکایت کیفری علیه این نویسنده را مطرح کند یا خیر. در حال حاضر در آلمان درباره‌ی موضوع «آزادی مطبوعات» بحث‌های فراوانی در گرفته است. یانینا ورنر و بامداد اسماعیلی آنچه را که دقیقاً رخ داده،  برای شما توضیح می‌دهند.