تفاوت آموزش زبان آلمانی در کلاس زبان دانشگاه و کلاس برای ادغام

تفاوت آموزش زبان آلمانی در کلاس زبان دانشگاه و کلاس برای ادغام 03:06 Min. Verfügbar bis 29.08.2024

تفاوت آموزش زبان آلمانی در کلاس زبان دانشگاه و کلاس برای ادغام

در این ویدیو برایتان تفاوت آموزش زبان آلمانی در کلاس زبان دانشگاه که برای پناهجویان برگزار می شود و کلاس برای ادغام را توضیح می دهیم.

Stand: 29.08.2019, 21:07