خشونت جنسی در اینترنت

خشونت جنسی در اینترنت 16:30 Min. Verfügbar bis 02.12.2025

خشونت جنسی در اینترنت

موارد آزار و توهین جنسی در اینترنت در حال افزایش است. چه عواقبی مرتکبین این امر را تهدید می کند؟ وضعیت حقوقی آن چگونه است؟ ما در این‌باره با پروفسور رولف شوارتمن، رئیس مرکز تحقیقات حقوق رسانه در دانشگاه فنی شهر کلن گفتگو کرده‌ایم.

Stand: 01.12.2020, 15:45