چگونه میتوان کارت شناسایی معلولین را بدست آورد؟

چگونه میتوان کارت شناسایی معلولین را بدست آورد؟ 02:59 Min. Verfügbar bis 08.03.2024

چگونه میتوان کارت شناسایی معلولین را بدست آورد؟

در صورت معلولیت یا داشتن یک بیماری سخت درآلمان کارت شناسایی معلولین به فرد تعلق می گیرد. در این گزارش به شما توضیح می دهیم به چه کسانی و با دارا بودن چه شرایطی  این کارت تعلق می گیرد.

Stand: 08.03.2019, 14:54