درصد پذیرش درخواست پناهندگی ایرانیان

درصد پذیرش درخواست پناهندگی ایرانیان 01:40 Min. Verfügbar bis 08.04.2024

درصد پذیرش درخواست پناهندگی ایرانیان

شمار پناهجویان ایرانی‌ای که درخواست پناهندگی‌شان در آلمان پذیرفته می‌شود، به صورت مستمر در حال کاهش است. بامداد اسماعیلی جزئیات این آمار را با شما در میان می‌گذارد.

Stand: 22.04.2019, 21:59