درصد پذیرش درخواست پناهندگی ایرانیان

درصد پذیرش درخواست پناهندگی ایرانیان

شمار پناهجویان ایرانی‌ای که درخواست پناهندگی‌شان در آلمان پذیرفته می‌شود، به صورت مستمر در حال کاهش است. بامداد اسماعیلی جزئیات این آمار را با شما در میان می‌گذارد.

Stand: 22.04.2019, 21:59