دادگاهی قاچاقبران در مجارستان

دادگاهی قاچاقبران در مجارستان 07:18 Min. Verfügbar bis 20.06.2023

دادگاهی قاچاقبران در مجارستان

سه سال قبل جسد ۷۱ پناهجو در یک کامیون ”لاری” در اتریش پیدا شد. هفته گذشته دادگاهی در مجارستان قاچاقبران را که در پیوند به این قضیه دستگیر نموده بودند، به حبس های سنگینی محکوم کرد.

Stand: 20.06.2018, 12:04