اجلاس سران اتحادیه اروپا: مسئله راه حل اروپا برای سیاست پناهندگی

اجلاس سران اتحادیه اروپا: مسئله راه حل اروپا برای سیاست پناهندگی 16:08 Min. Verfügbar bis 29.06.2023

اجلاس سران اتحادیه اروپا: مسئله راه حل اروپا برای سیاست پناهندگی

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امروز قبل از سفرش به بروکسل در پارلمان آلمان تاکیید کرد که موضوع پناهجویان برای اتحادیه اروپا سرنوشت ساز است. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در مورد نشست مهم سران اتحادیه اروپا گزارش می دهند.

Stand: 29.06.2018, 13:59