آیا ستیزه‌جویان آلمانی "دولت اسلامی" باید به آلمان بازگردانده شوند؟

آیا ستیزه‌جویان آلمانی "دولت اسلامی" باید به آلمان بازگردانده شوند؟ 02:44 Min. Verfügbar bis 22.03.2024

آیا ستیزه‌جویان آلمانی "دولت اسلامی" باید به آلمان بازگردانده شوند؟

برخی از ستیزه‌جویان "دولت اسلامی" در سوریه و عراق، شهروند آلمان هستند. در حال حاضر بحث بر سر سرنوشت این افراد بالا گرفته است: آیا این افراد باید به آلمان بازگردانده شوند؟ یا باید تابعیت آلمانی شهروندان دوتابعیتی سلب شود؟ ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی توضیح می‌دهند که اساسا چه امکانات حقوقی‌ای وجود دارد.

Stand: 22.03.2019, 18:09