دابلین 3: افزایش آمار برگرداندن به کشور مبدا

دابلین 3: افزایش آمار برگرداندن به کشور مبدا 05:50 Min. Verfügbar bis 15.02.2024

دابلین 3: افزایش آمار برگرداندن به کشور مبدا

طبق قانون دابلین اولین کشوری در اتحادیه اروپا  که پناهجو وارد آن میشود باید به پرونده این پناهجو رسیدگی کند. در سال 2018 آمار برگرداندن پناهجویان به کشور مبدا افزایش پیدا کرده است. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی برای شما توضیح می دهند که پناهجويان به کدام کشور ها از همه بیشتر برگردانده شده اند.

Stand: 15.02.2019, 15:06