واکنش‌ها در آلمان به حمله در کابل

واکنش‌ها در آلمان به حمله در کابل 04:23 Min. Verfügbar bis 20.05.2026

واکنش‌ها در آلمان به حمله در کابل

Von Arezao Naiby

اوضاع در افغانستان متشنج است. ما می‌خواستیم بدانیم: بازتاب آن در جامعه‌ی افغان در آلمان چیست؟ آرزو نایبی با نگینه کوهستان و حسن فکرت در این باره گفتگو کرده است.

Stand: 19.05.2021, 17:36