آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده چاقوکشی در کمنیتس

آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده چاقوکشی در کمنیتس

در آغاز این هفته نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده یک پناهجوی سوری برگزار شد که به مشارکت در قتل خشونت‌آمیز یک مرد در شهر کمنیتس آلمان متهم شده است. بورهان آکید و سون-هی کونرت گزارش می‌دهند.

Stand: 01.04.2019, 13:10