مشکلات در اقامتگاه پناهجویی

مشکلات در اقامتگاه پناهجویی

وقتی یک پناهجو در اقامتگاه خود مشکلاتی دارد، این مشکلات را با چه کسی می‌تواند در میان بگذارد؟ فلاح الیاس در این باره با توماس تسیتسمان، رئیس مرکز رسیدگی به شکایات در شهر کلن، صحبت کرده است. او کارشناس این حوزه است و می‌داند که در چنین مواردی چه می‌توان کرد.

Stand: 15.03.2019, 21:19