ممنوعیت آزادی مطبوعات در تظاهرات پیگیدا در زاکسن

ممنوعیت آزادی مطبوعات در تظاهرات پیگیدا در زاکسن 05:43 Min. Verfügbar bis 03.09.2023

ممنوعیت آزادی مطبوعات در تظاهرات پیگیدا در زاکسن

از چند روز به این سو در آلمان در مورد عملکرد پلیس در ایالت زاکسن بحث می شود. در تظاهرات گروه راستگرای «پگیدا» بعد از شکایت یک شرکت‌کننده، پلیس مانع کار یک خبرنگار شد. بامداد اسماعیلی با وکیل شبکه ما در این مورد صحبت کرده است.

Stand: 03.09.2018, 16:37