حق و حقوق "بسته رسان ها"

حق و حقوق "بسته رسان ها" 35:10 Min. Verfügbar bis 13.09.2024

حق و حقوق "بسته رسان ها"

انتقاد بر سر شغل "بسته رسانی" زیاد است. خیلی از کارمندان از دستمزد های پایین و پرداخت نکردن ساعت های اضافه کاری شاکی هستند. این کارمندان چه حق و حقوقی دارند؟ متخصصان اتحادیه " د گ ب" به این سوال ها پاسخ می دهند