گفتگویی با پناهندگان مقیم شهر کتبوس واقع در شرق آلمان

گفتگویی با پناهندگان مقیم شهر کتبوس واقع در شرق آلمان 34:51 Min. Verfügbar bis 18.10.2024

گفتگویی با پناهندگان مقیم شهر کتبوس واقع در شرق آلمان

شرایط پناهجویان در شرق آلمان چطور است؟ برای یافتن پاسخ این سوال به شهر های مختلف سفر می کنیم. بامداد اسماعیلی با پناهندگان مقیم شهر کوتبوس گفتگو کرده است. این برنامه پخش زنده بوده است.

Stand: 28.08.2019, 11:01