روی عرشه ی "وایکینگ اقیانوس"

روی عرشه ی "وایکینگ اقیانوس" 07:20 Min. Verfügbar bis 18.10.2024

روی عرشه ی "وایکینگ اقیانوس"

همکار ما، نله پستهاوزن از گروه تدوین Cosmo در حال حاضر در کشتی نجات "وایکینگ اقیانوس" است. ما با او در مورد اوضاع و برداشت های او در محل صحبت کرده ایم.

Stand: 17.10.2019, 15:00