حکم دلسردکننده دادگاه "هسته ترور نئونازی‌ها"

حکم دلسردکننده دادگاه "هسته ترور نئونازی‌ها" 12:40 Min. Verfügbar bis 19.07.2023

حکم دلسردکننده دادگاه "هسته ترور نئونازی‌ها"

دادگاه پس از پنج سال تحقیق و دادرسی سرانجام حکم پرونده "هسته ترور نئونازی‌ها" (NSU) را صادر کرد. این هسته تروریستی از جمله مسئول انفجار بمب در نهم ژوئن ۲۰۰۴ در خیابان "کویپ اشتراسه" (Keupstraße) شناخته می‌شود. ما روند دادرسی را تشریح می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چرا حکم صادرشده برای بازماندگان قربانیان دلسردکننده بود.

Stand: 19.07.2018, 17:01