کجا می توان آموزش های خصوصی پیدا کرد؟

کجا می توان آموزش های خصوصی پیدا کرد؟ 04:13 Min. Verfügbar bis 11.07.2024

کجا می توان آموزش های خصوصی پیدا کرد؟

در آلمان بسیاری از دانش آموزان کلاس خصوصی می روند. این روش تا چه اندازه به دانش آموزان جهت بهتر کردن نمراتشان کمک می کند و دانش اموزان کجا می توانند کلاس خصوصی پیدا کنند؟ ریحان جاویش یک محفل دانشجویی در دوسلدرف را ملاقات کرده و همه چیز را درباره ی موضوع "آموزش خصوصی" سوال کرده است.