پیچ و تاب و جدید در پرونده قتل سوزانه

پیچ و تاب و جدید در پرونده قتل سوزانه 09:02 Min. Verfügbar bis 13.07.2023

پیچ و تاب و جدید در پرونده قتل سوزانه

دادستانی در مورد قتل «سوزانا» ، دختر 14 ساله در ویسبادن، اطلاعات جدیدی منتشر کرده که همه را متعجب کرده است. بامداد اسماعیلی و اینا روک گزارش می دهند. 

Stand: 13.07.2018, 15:31