اتحادیه کرایه نشینان: نکاتی برای پیدا کردن مسکن

اتحادیه کرایه نشینان: نکاتی برای پیدا کردن مسکن 11:08 Min. Verfügbar bis 16.10.2023

اتحادیه کرایه نشینان: نکاتی برای پیدا کردن مسکن

اگر شما با صاحب خانه و یا خانه تان مشکل دارید، میتوانید به اتحادیه کرایه نشینان مراجعه کنید. این اتحادیه با وکلای اش شما را در این قسمت همکاری میکند. در قسمت دوم این مصاحبه اقای برنهارد از اتحادیه کرایه نشینان بن/راین زیگ برای شما توضیح میدهد که کدام نکات در قسمت پیدا نمودن خانه به شما کمک خواهد کرد.

Stand: 16.10.2018, 14:18