بعد از انتخابات ایالتی در هسن – آنگلا مرکل ازریاست حزب کناره گیری می کند

بعد از انتخابات ایالتی در هسن – آنگلا مرکل ازریاست حزب کناره گیری می کند 12:59 Min. Verfügbar bis 30.11.2023

بعد از انتخابات ایالتی در هسن – آنگلا مرکل ازریاست حزب کناره گیری می کند

بعد از انتخابات ایالتی در هسن و بایرن، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از ریاست حزب اتحادیه دمکرات مسیحی ( س د او) کناره گیری می کند. بامداد اسماعیلی و فلاح الياس گزارش می دهند.

Stand: 30.11.2018, 13:12